menusearch
noreeghtesad.ir

برنامه ریزی جهت شناسایی افراد بیسواد و شیوه های مناسب جهت آموزش استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است

جستجو
۱۳۹۹/۶/۲۶ چهارشنبه
(0)
(0)
برنامه ریزی جهت شناسایی افراد بیسواد و شیوه های مناسب جهت آموزش استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است
برنامه ریزی جهت شناسایی افراد بیسواد و شیوه های مناسب جهت آموزش استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است


به گزارش نور اقتصاد به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل استانداری البرز نورمحمد فردی در حاشیه جلسه شورای اطلاعرسانی در جلسه شورای پشتیبانی سوادسوادآموزی استان گفت:  سوادآموزی از موضوعات اولویت دار جهانی،  منطقهای و ملی و از شاخص های مهم توسعه انسانی است.
وی افزود:  در اساسنامه نهضت سوادآموزی اهداف و راهکارهای قانونی برای فعالیتهای آموزشی دیده شده است بنابراین کلیه دستگاهها،  فرمانداریها باید در جهت اجرایی کردن راهکارهای قانونی اهتمام لازم را داشته باشند.
معاون استاندار گفت:  اهداف شورای پشتیبانی سواد آموزی توسعه سواد در جامعه با خدمت به مناطق محروم، آموزش مهارتهای اساسی زندگی و شغلی، تعیین نقشها و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی، نهاد و تشکلهای غیردولتی، بررسی روند پیشرفت سواد آموزی و چگونگی ثبت اطلاعات، پیشرفت پایگاه اطلاعاتی ثبتی، جلب مشارکت صاحب نظران، اساتید متخصص  آموزش بزرگسالان در طراحی شیوه های نوین آموزشی، ارزیابی از عملکرد دستگاه اجرایی استان و ارائه بازخورد های موثر، پیگیری اجرای مصوبات شورای پشتیبانی و ارائه گزارش نوبه ای به شورای پشتیبانی استان استفاده از ظرفیت های استان در جهت اهداف آموزشی از جمله بخشی از اهداف شورای پشتیبانی است که باید همواره مورد توجه همه دستگاهها قرار گیرد.
وی افزود: در اصل سوم و سیام قانون اساسی به عنوان قانون مرجع و همچنین به استناد برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در خصوص امر تعلیم و تربیت و سوادآموزی تاکید شده است. باید با توجه به اینکه وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه عریض و طویلی است باید به آن توجه کافی شود زیرا توسعه پیشرفت و بالندگی در همه ابعاد در گرو توجه ویژه به آموزش و پرورش است.
وی با بیان اینکه یک سوم کارکنان دولت مربوط به آموزش و پرورش است ، افزود: ۲۵ درصد بودجه کشور مربوط به آموزش و پرورش است و  همه اینها نشان از توجه به دستگاه انسانساز آموزش و پرورش است البته در همه دنیا همین توجه وجود دارد .
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار البرز گفت : قبل از انقلاب حدود ۳۵ درصد مردم باسواد بودند  با ان همه امکانات و تجهیزات ولی الان بیش از ۹۸ درصد مردم باسوادند و باید طوری برنامهریزی شود که حتی یک نفر بیسواد نداشته باشیم.
وی افزود:  شناسایی افراد بیسواد،  شیوههای مناسب جهت آموزش آنان و برنامهریزی پیرامون مهارتهای آموزشی در کنار سواد آموزی با هدف ایجاد اشتغال در جامعه اثرگذار باشد.
فردی گفت: در حال حاضر طبق سرشماری سال ۹۵ تعداد ۵۶ هزار بیسواد در استان شناسایی شده که در این چند سال اقدامات خوبی صورت گرفته ولی کافی نیست زیرا استان البرز مهاجر پذیر است و مرتباً افراد بیسواد اضافه میشوند.
معاون استاندار تصریح کرد:  در هر صورت در حال حاضر بیش از ۴۲ هزار بیسواد داریم که باید تا افق ۱۴۰۴ به طور کلی بی سوادی ریشه کن شود و این امکان پذیر نیست جز اینکه همه دستگاهها به طور کلی همکاری کنند و پدیده زشت بی سوادی را ریشهکن کنند.
فردی گفت: حدود ۱۵ میلیون نفر دانشآموز در کشور داریم که به ازای هر ۵ و نیم نفر یک دانش آموز مشغول به تحصیل می باشد و تقریباً حضور آموزش و پرورش در کل کشور حتی در دورترین روستاها محسوس است.
وی در پایان گفت:  باید جلسات به صورت مرتب برگزار و گزارش کار گرفته شود و هماهنگی لازم صورت گیرد.