menusearch
noreeghtesad.ir

وبینار تخصصی «مدیریت شهری، تاب آوری و کرونا ویروس» برگزار می شود

جستجو
۱۳۹۹/۶/۲۶ چهارشنبه
(0)
(0)
وبینار تخصصی «مدیریت شهری، تاب آوری و کرونا ویروس» برگزار می شود
وبینار تخصصی «مدیریت شهری، تاب آوری و کرونا ویروس» برگزار می شود

به گزارش نور اقتصاد، غدیر مهدوی اظهار داشت: هدف از برگزاری وبینار بررسی بایدها و نبایدهای عملکردی مدیریت شهری در سطح شهرها در دوران مقابله با کرونا و پساکروناست که از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که شیوع این ویروس شرایط جدیدی را به جوامع و دولتها تحمیل کرده که می تواند تهدیدها و فرصت های متعددی به همراه داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهرکرج با بیان اینکه مسئولیت اجتماعی یکی از مصادیق تحقق حقوق شهروندی است، افزود: شیوع بیماری جدید کرونا که امروز به سرعت در حال درنوردیدن جهان است، دلیل محکمی است بر اینکه بشر نیاز دارد از این بحران جدید درسهای جدیدتری یاد بگیرد.

وی افزود: این ویروس خطرناک، تاکنون نقاط قوت و ضعف بسیاری در امور مختلف کشورهای جهان را عیان ساخته است؛ حال، متخصصان مدیریت بحران باید آنها را با جدیت هرچه تمامتر و به صورت علمی شناخته و برای استفاده از نقاط قوت و پیشگیری از تکرار ضعفها، درسهایی استخراج کرده و به صورت علمی و عملی عرضه کنند، البته برخی از این تجربهها بسیار دردناک و نیازمند توجه بیشتر است.

مهدوی بیان کرد: در این راستا مدیریت شهری در برابر جلوگیری از این ویروس و قطع زنجیره انتقال نقش و مسئولیت های اجتماعی اثرگذاری دارد و شهرداری یکی از نهادهای عمومی است که در راستای تحقق حقوق شهروندی باید این مسئولیت اجتماعی را مد نظر داشته باشد.

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: این در حالی است که امروزه با افزایش استفاده شهروندان از مکانهای عمومی، لازم است که برای پاکسازی این مکانها و یا وسایل نقلیه عمومی اقدام شود، زیرا داشتن شهر سالم در گرو شهروندان سالم است و از سوی دیگر سلامت عمومی در نشاط شهروندی و افزایش بهرهوری بهینه از توانمندیهای شهر و مکانها و فضاهای آن تأثیر مستقیم دارد.

مهدوی یادآور شد: مدیریت شهری باید با وضع قوانین کارآمد، برای استفاده از مکانهایی که جنبه عمومی یا همگانی دارد، مجموعهای از ضوابط و مقررات را برای حفظ سلامت شهروندان ایجاد کند.

به گفته رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج، متخصصان و مسئولین مدیریت بحران باید با راهاندازی جریانهای علمی و پژوهشی، به مطالعه کلیه جنبهها و گوشههای تجربههایی که در مبارزه با واگیری کرونا و بحرانهای ناشی از آن در جهان، پیش آمده است، جهت پیش بینی نیازهای ضروری که در بحرانها بروز میکنند و بر اساس آن، توصیههایی برای اقدام در تهیه و آماده کردن مایحتاج در یک شبکه هوشمند مدیریت بحران تا کمبودهایی که امروز شاهدیم، در آینده شاهد نباشیم.

گفتنی است، این وبینار ششم مهرماه سال جاری توسط مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر و همکاری سازمان فاوا و گروه آموزش شهرداری کرج برگزار می شود.