menusearch
noreeghtesad.ir

استان البرز

جستجو
استان البرز
زیباسازی پایه‌های پل حامی با تکنیک «کاشی شکسته»زیباسازی پایه‌های پل حامی با تکنیک «کاشی شکسته»
، سازمان سیما منظر ، استان البرز ، کیان پرویزی ، نور اقتصاد ،
8 بازدید، یکشنبه بیست و پنجم آبان ۹۹
منابع مالی پروژه بزرگراه شمالی فراهم شد/ پیگیر جذب اعتبار هستیم منابع مالی پروژه بزرگراه شمالی فراهم شد/ پیگیر جذب اعتبار هستیم
، شهرداری کرج ، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
8 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آبان ۹۹
تشکیل کمیته «ناظرین ویژه» در بازارهای کرجتشکیل کمیته «ناظرین ویژه» در بازارهای کرج
، استان البرز ، شهرداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
10 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آبان ۹۹
سرعت پروژه‌های عمرانی شهرداری کرج قابل قبول استسرعت پروژه‌های عمرانی شهرداری کرج قابل قبول است
، شهرداری کرج ، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
7 بازدید، پنج شنبه بیست و نهم آبان ۹۹
شمار  58 شریه نور اقتصاد منتشر شدشمار 58 شریه نور اقتصاد منتشر شد
، نشریه نور اقتصاد ، استان البرز ، اخبار کرج ، اخبار استان البرز ، کیان پرویزی ،
16 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹
کارگران خدمات شهری باید به ماسک و دستکش مجهز شوند/دعوت به اهدای خونکارگران خدمات شهری باید به ماسک و دستکش مجهز شوند/دعوت به اهدای خون
، استان البرز ، شهرداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
3 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹
پارک «شهدای مدافع حرم» چهارشنبه افتتاح می‌شودپارک «شهدای مدافع حرم» چهارشنبه افتتاح می‌شود
، استان البرز ، سازمان سیما منظر و فضای سبز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
3 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹
۱۰ بازار روز محلی در مناطق پرتردد و حاشیه‌ای کرج ایجاد می‌شود۱۰ بازار روز محلی در مناطق پرتردد و حاشیه‌ای کرج ایجاد می‌شود
، استان البرز ، سازمان ساماندهی مشاغل کشاورزی ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
2 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹
۱۰ بازار روز محلی در مناطق پرتردد و حاشیه‌ای کرج ایجاد می‌شود۱۰ بازار روز محلی در مناطق پرتردد و حاشیه‌ای کرج ایجاد می‌شود
، استان البرز ، سازمان ساماندهی مشاغل کشاورزی ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
2 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹
بازدید استاندار البرز از روند اجرای محدودیت های مقابله با کرونا در استانبازدید استاندار البرز از روند اجرای محدودیت های مقابله با کرونا در استان - ی دولت در استان البرز با حضور در مباد - ا کرونا در استان نماینده عالی دولت در - ر در مبادی استان و همچنین بازدید از ر - نقاط مختلف استان اعم از مبادی و راه ه - رید و فروش استان به صورت میدانی از کی - د استاندار البرز از روند اجرای محدودی - عامل اصناف البرز قدردانی کرده و این ه
، استان البرز ، استانداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
2 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹