menusearch
noreeghtesad.ir

فضای سبز

جستجو
فضای سبز
مدیریت شهری فردیس از شهروندان دوستدار فضای سبز تقدیر می کندمدیریت شهری فردیس از شهروندان دوستدار فضای سبز تقدیر می کند - ن دوستدار فضای سبز تقدیر می کند عضو ش - و نگهداری فضای سبز شهر، گفت: مدیریت ش - ن دوستدار فضای سبز تقدیر می کند. /up - ن دوستدار فضای سبز تقدیر می کند. ب - و نگهداری فضای سبز که ظهر سه شنبه انج
مجتبی قاسمی ، شورای شهر فردیس ، دوستدار فضای سبز ، ترویج فرهنگ ، فضای سبز ، نور اقتصاد ، خبر فردیس ،
154 بازدید، پنج شنبه دوم آبان ۹۸
عرصه های فضای سبز فردیس شناسنامه دار می شوندعرصه های فضای سبز فردیس شناسنامه دار می شوند - عرصه های فضای سبز فردیس شناسنامه دار - عرصه های فضای سبز فردیس شناسایی شده - عرصه های فضای سبز در فردیس شناسنامه - شدن وسعت فضای سبز ، این عرصه ها در اخ - رسیدگی به فضای سبز در این بخش ها انجا
، فردیس ، فضای سبز ، شهرداری ، نور اقتصاد ،
20 بازدید، سه شنبه بیست و یکم مرداد ۹۹
خبرهای تصویری -  کاخ مروارید پاییزامسال میزبان گل های داوودی می شودخبرهای تصویری - کاخ مروارید پاییزامسال میزبان گل های داوودی می شود - ما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج ا
، کاخ مروارید ، کاخ مروارید در کرج ، پاییز ، گل داوودی ، فضای سبز ، سیما منظر ،
43 بازدید، دوشنبه سوم شهریور ۹۹
سرانه فضای سبزِ کرج بالاتر از استانداردها سرانه فضای سبزِ کرج بالاتر از استانداردها - ایش سرانه فضای سبز را از اصلی ترین اق - ایش سرانه فضای سبز به حداقل ۱۵ متر مر - به سرانه فضای سبز شهری اضافه شود افز - ه و سرانه فضای سبز اکنون ۱۵.۵ مترمربع - ایش سرانه فضای سبز در مناطق کم برخورد - از فضاهای سبز استاندارد و مناسب شهری
، شهرداری کرج ، کیان پرویزی ، نوراقتصاد ، فضای سبز ،
16 بازدید، یکشنبه سی ام شهریور ۹۹
شورای پنجم تَن به نابودی فضای سبز نمی دهدشورای پنجم تَن به نابودی فضای سبز نمی دهد - به نابودی فضای سبز نمی دهد تمامِ دغدغ - به نابودی فضای سبز نمی دهد، گفت: در ک
، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، فضای سبز ،
12 بازدید، چهارشنبه دوم مهر ۹۹
از پروژه های فضای سبز کرج چه خبر؟از پروژه های فضای سبز کرج چه خبر؟ - پروژه های فضای سبز کرج چه خبر؟ رئیس س - ا، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج: - ی و احداث فضای سبز در ورودی غربی کرج - سبز بانان فضای سبز سازمان سیما منظر و - بی وقفه فضای سبز شهرداری عملیات بهس - اش بی وقفه سبز بانان سازمان سیما منظ
، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، پروزه فضای سبز ، شهرداری کرج ، استان البرز ، بهسازی فضای سبز ،
15 بازدید، یکشنبه ششم مهر ۹۹
عملیات کف سازی ۱۰ هزار متر مربع از پارک دانایی به اتمام رسیده استعملیات کف سازی ۱۰ هزار متر مربع از پارک دانایی به اتمام رسیده است - سعه سرانه فضای سبز در مناطق کم برخورد - ما، منظرو فضای سبز شهری شهرداری کرج ب - رخه سواری، فضای اختصاصی پیاده روی و آ
، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، شهرداری کرج ، پارک دانایی ، فضای سبز ،
12 بازدید، پنج شنبه بیست و چهارم مهر ۹۹
دو تندیس «مرحوم فاتح» و «مهر پدری» زینت‌بخش شهر کرج می شوددو تندیس «مرحوم فاتح» و «مهر پدری» زینت‌بخش شهر کرج می شود - ا، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج گ - ا، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج ب
، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ، شهرداری ، کرج ، شهرداری کرج ، باغ فاتح ، فضای سبز شهری ،
12 بازدید، چهارشنبه چهاردهم آبان ۹۹
پارک «شهدای مدافع حرم» چهارشنبه افتتاح می‌شودپارک «شهدای مدافع حرم» چهارشنبه افتتاح می‌شود - ا، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج ا - با توسعه فضای سبز شهری و ایجاد پارک - روندان از فضای سبز فراهم و کمبود فضای - ت که فاقد فضای سبز هستند یا کمبود فضا
، استان البرز ، سازمان سیما منظر و فضای سبز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
3 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹