menusearch
noreeghtesad.ir

نور اقتصاد - پنج

جستجو
نور اقتصاد
۱۰ بازار روز محلی در مناطق پرتردد و حاشیه‌ای کرج ایجاد می‌شود۱۰ بازار روز محلی در مناطق پرتردد و حاشیه‌ای کرج ایجاد می‌شود - به گزارش نور اقتصاد احمد خیری با ا
، استان البرز ، سازمان ساماندهی مشاغل کشاورزی ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
12 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹
۱۰ بازار روز محلی در مناطق پرتردد و حاشیه‌ای کرج ایجاد می‌شود۱۰ بازار روز محلی در مناطق پرتردد و حاشیه‌ای کرج ایجاد می‌شود - به گزارش نور اقتصاد احمد خیری با ا
، استان البرز ، سازمان ساماندهی مشاغل کشاورزی ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
16 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹
بازدید استاندار البرز از روند اجرای محدودیت های مقابله با کرونا در استانبازدید استاندار البرز از روند اجرای محدودیت های مقابله با کرونا در استان - ه گزارش ا نور اقتصاد به نقل از داره ک
، استان البرز ، استانداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
22 بازدید، دوشنبه سوم آذر ۹۹
عملیات کاشت کمربند سبز حاشیه اتوبان کرج امسال به پایان می‌رسد عملیات کاشت کمربند سبز حاشیه اتوبان کرج امسال به پایان می‌رسد - به گزارش نور اقتصاد به نقل از پایگاه
، استان البرز ، شهرداری کرج ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
15 بازدید، چهارشنبه پنجم آذر ۹۹
هشدارهای آتش نشانی برای فرار از قاتل خاموشهشدارهای آتش نشانی برای فرار از قاتل خاموش - به گزارش نور اقتصاد عباس وحیدی اظه
، شهرداری البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
11 بازدید، چهارشنبه پنجم آذر ۹۹
هشدارهای آتش نشانی برای فرار از قاتل خاموشهشدارهای آتش نشانی برای فرار از قاتل خاموش - به گزارش نور اقتصاد عباس وحیدی اظه
، شهرداری البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
15 بازدید، چهارشنبه پنجم آذر ۹۹
اعمال محدودیت‌های ترافیکی مقابله با کرونا در کرجاعمال محدودیت‌های ترافیکی مقابله با کرونا در کرج - به گزارش نور اقتصاد پایگاه خبری کرج
، شهرداری البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
13 بازدید، چهارشنبه پنجم آذر ۹۹
یوسف فتح آبادی رئیس هیات ورزشهای همگانی شهرستان فردیس خبر داد:یوسف فتح آبادی رئیس هیات ورزشهای همگانی شهرستان فردیس خبر داد:
، استان البرز ، خبرهای ورزشی ، ورزش همگانی ، نور اقتصاد ، یوسف فتح آبادی ، خبر فردیس ،
56 بازدید، چهارشنبه پنجم آذر ۹۹
مهمترین رسالت بسیج خدمت رسانی به مردم استمهمترین رسالت بسیج خدمت رسانی به مردم است - به گزارش نور اقتصاد به نقل از پایگاه
، فرمانده سپاه کرج ، استان البرز ، کیان پرویزی ، نور اقتصاد ،
21 بازدید، پنج شنبه ششم آذر ۹۹
سرانه فضای سبز کرج در پایان دوره پنجم به ۱۷.۵ متر می رسدسرانه فضای سبز کرج در پایان دوره پنجم به ۱۷.۵ متر می رسد - به گزارش نور اقتصاد به نقل از پایگا
، شهرداری البرز ، استان البرز ، نور اقتصاد ، کیان پرویزی ،
17 بازدید، پنج شنبه ششم آذر ۹۹